สมาชิกเข้าสู่ระบบ
[Line : ] [Facebook : ]
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
 

สินค้าของแบรนด์ NITTO


 

แบรนด์ NITTO

เอเล็ตโต้ มีบริการ ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งชนิดเหล็ก สแตนเสส พลาสติก และ ระบบระบายความร้อน การใช้งานในแต่ละรูปแบบ มีตั้งแต่การใช้งานไฟฟ้าระดับสูง ไปจนถึงงานการใช้ไฟฟ้าระดับกลาง และต่ำ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และ การพาณิชย์ สินค้าของเราสามารถคลอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับเช่นกัน ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในช่วงเวลานี้ บางครั้งการสร้างสิ่งต่างๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าของนิตโต ได้รับการรับประกันคุณภาพจาก RoHS เพื่อลดการใช้สารประเภท VOC หากแต่เราเริ่มต้นการจัดการอย่างเป็นระบบและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบๆตัว เราก็สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

 
หมวดหมู่สินค้าของแบรนด์ NITTO
 

หมวด CH ENCLOSURE

CH ENCLOSURE

 

หมวด CL ENCLOSURE

CL ENCLOSURE

 

หมวด E-T SERIES ENCLOSURE

E-T SERIES ENCLOSURE

 

หมวด P PLASTIC ENCLOSURE

P PLASTIC ENCLOSURE

 

หมวด RA ENCLOSURE

RA ENCLOSURE

 

หมวด TE ENCLOSURE

TE ENCLOSURE

 

หมวด TM Thermal Management

TM Thermal Management (Accessories/Spare parts)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความช่วยเหลือ